O inwestycji


 

Planowana inwestycja uwzglÄ™dnia funkcjÄ™  Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny jako ciÄ…gu komunikacyjnego, spacerowego i pasażu handlowego a także jej funkcjÄ™ pielgrzymkowÄ… oraz miejsca, w którym sÄ… organizowane  imprezy masowe.
Nowa organizacja przestrzeni zintegruje wszystkie odcinki Alei i sprzyjać bÄ™dzie różnorodnym funkcjom, jakie Å‚Ä…czy w sobie ten unikalny obszar.

Cele przestrzenne i kulturowe
 • Integracja Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny, traktowanych jako obszar wielofunkcyjny, o kompozycji przestrzennej umożliwiajÄ…cej wielowariantowy i otwarty sposób jego wykorzystania.
 • Uspokojenie ruchu samochodowego.
 • Rozbudowa wiÄ™zi przestrzennej poszczególnych odcinków Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny.
 • Rewitalizacja  Placu BiegaÅ„skiego (zmiana funkcji – z wÄ™zÅ‚a komunikacji samochodowej na przestrzeÅ„ publicznÄ…, kulturowÄ… z elementami maÅ‚ej architektury, miejsce organizacji imprez masowych).


 InwestycjÄ™ podzielono na dwie części
 • Część I - Plac BiegaÅ„skiego
 • Część II – odcinek Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Å‚Ä…czÄ…cy Plac BiegaÅ„skiego i Plac DaszyÅ„skiego     (tzw. I i II Aleja)

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:
 • przebudowÄ™ nawierzchni Placu BiegaÅ„skiego wraz z otaczajÄ…cym go ukÅ‚adem fragmentów ulic: DÄ…browskiego, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, ÅšlÄ…skiej, KiliÅ„skiego i RacÅ‚awickiej,
 • przebudowÄ™ nawierzchni odcinka Alei NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Å‚Ä…czÄ…cego place wraz z niezbÄ™dnym zakresem przebudowy skrzyżowaÅ„ z ulicami poprzecznymi: AlejÄ… KoÅ›ciuszki, AlejÄ… WolnoÅ›ci, ul. PiÅ‚sudskiego, ul. Wilsona.
 • Przebudowie nawierzchni towarzyszyć bÄ™dzie zmiana ukÅ‚adu komunikacyjnego.


Zakres rzeczowy obejmuje:

 • przebudowÄ™ nawierzchni pÅ‚yty Placu BiegaÅ„skiego z przeznaczeniem dla ruchu pieszego,
 • przebudowÄ™ nawierzchni ciÄ…gów komunikacji samochodowej,
 • przebudowÄ™ nawierzchni ciÄ…gów pieszych,
 • przebudowÄ™ nawierzchni pasażu Å›rodkowego.
 

Data modyfikacji 10.03.2011
 

Sonda

Czy uważacie Państwo, że realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego Alei NMP ?


A). TAK (77%)

B). NIE (20%)

C). Nie mam zdania (3%)

Liczba głosujących: 184