Aktualności

Prezentacja

21 stycznia 2011 roku nastąpiła prezentacja głownego wykonawcy robót budowalnych - firmy " Przemysłówka", dotycząca organizacji ruchu oraz materiałów, które...

Podpisanie umowy z wykonawcÄ…

W dniu 9 grudnia 2010 roku w siedzibie Miejskiego ZarzÄ…du Dróg i Transportu podpisano umowÄ™ na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwÄ…...

Kalendarz uzyskiwania decyzji administracyjnych

Kalendarz uzyskiwania decyzji administracyjnych:

1) W dniu 19 maja 2010 r. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...

Akcja konsultacyjna

W dniach od 3.03.2010 r. do 15.03.2010 r. miaÅ‚a miejsce akcja konsultacyjna „OceÅ„ projekt Aleje”, której celem byÅ‚o poznanie opinii...