Informacje o plikach Cookies

 

Dla PaÅ„stwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdujÄ… siÄ™ informacje szczegóÅ‚owe:
Cookies, ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalajÄ… na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzyÅ‚. Komputer bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚ informacje zawarte w „cookies” wyÅ‚Ä…cznie stronie internetowej, z której one pochodzÄ….

Ciasteczka majÄ… na celu umożliwienie zapamiÄ™tania przez serwer poszczególnych informacji o sesji poÅ‚Ä…czenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie

Stosowane sÄ… dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "staÅ‚e". Cookies sesyjne sÄ… plikami tymczasowymi, które pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” zwiÄ…zane z sesjÄ… ze wzglÄ™dów technicznych, np. aby umożliwić lepszÄ… nawigacjÄ™ na stronie, aby umożliwić paÅ„stwu dostosowanie swoich preferencji zwiÄ…zanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiÄ™tania użytkowników zalogowanych.

"StaÅ‚e" pliki cookies pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu użytkownika przez czas okreÅ›lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich rÄ™cznego usuniÄ™cia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju sÄ… zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu okreÅ›lenia, którzy użytkownicy sÄ… nowi na stronie, a którzy wracajÄ….

Parametry, które strona umieszcza w formie cookies:

 • rozdzielczość monitora (dla celów statystyk),

 

 • zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),

 

 • zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),

 

 • identyfikator przeglÄ…dajÄ…cego (dla celów statystyk),

 

 • opcja "pamiÄ™taj mnie" podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwaÅ‚e),

 

 • obsÅ‚uga sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk),

 

 • dla celów pamiÄ™tania specyficznych ustawieÅ„ użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwaÅ‚e),

 

 • obsÅ‚uga koszyka towarów w sklepie internetowym.

 Cookies od zewnÄ™trznych serwisów

Na stronie internetowej znajdujÄ… siÄ™ pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. PodlegajÄ… one ich wÅ‚asnej polityce prywatnoÅ›ci.

Pliki cookies Google Analitics:

Gdy użytkownik korzysta z usÅ‚ugi Google, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesÅ‚anie co najmniej jednego, lub wiÄ™cej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urzÄ…dzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcjÄ™ z usÅ‚ugami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usÅ‚ugi reklamowe czy funkcje Google dziaÅ‚ajÄ…ce w innych witrynach.

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

Pliki cookies Facebook:

Facebook ma oddzielną stronę gdzie opisane jest użycie cookies http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Pliki cookies Youtube:

Serwis Youtube stosuje pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, oraz licznik kliknięć. Zasady działania opisane są w polityce prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Pliki cookies Vimeo:

Serwisy player.vimeo.com i av.vimeo.com stosujÄ… pliki cookies m.in. pozwalajÄ…ce siÄ™ zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalajÄ…ce uzależniać wyÅ›wietlane reklamy od zachowania użytkownika. Polityka w sprawie plików cookies dostÄ™pna jest pod adresem: http://vimeo.com/cookie_policy
WyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi plików cookies

JeÅ›li nie życzÄ… sobie PaÅ„stwo, żeby na PaÅ„stwa komputerze przechowywane byÅ‚y „cookies” - trwaÅ‚e czy też zwiÄ…zane z sesjÄ… - możecie PaÅ„stwo wyÅ‚Ä…czyć cookies w swojej przeglÄ…darce.

Jednak wyÅ‚Ä…czenie „cookies” może mieć wpÅ‚yw na peÅ‚ne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególnoÅ›ci nie bÄ™dzie możliwe logowanie siÄ™, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówieÅ„ i dokonywanie pÅ‚atnoÅ›ci.

Należy mieć Å›wiadomość, że wyÅ‚Ä…czenie „cookies” w przeglÄ…darce bÄ™dzie miaÅ‚o wpÅ‚yw na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

 • PrzeglÄ…darka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • PrzeglÄ…darka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/WÅ‚Ä…czanie%20i%20wyÅ‚Ä…czanie%20obsÅ‚ugi%20ciasteczek"
 • PrzeglÄ…darka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • PrzeglÄ…darka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • PrzeglÄ…darka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042